Termene si Conditii

Bun venit pe website-ul https://www.backtobusiness.ro (”Website-ul”). Va aducem la cunostinta ca, inainte de utilizarea Website-ului, este necesar sa parcurgeti sectiunea “Termene si Conditii”. Aceasta sectiune defineste conditiile in care dumneavoastra puteti accesa si utiliza Website-ul.

Website-ul este dedicat evenimentului [Back to Business](”Evenimentul”), organizat de catre Societate cu sprijinul si colaborarea partenerilor sai.

Website-ul este proprietatea societatii EVENSYS CONSULT SRL (”Societatea”) cu sediul in str. Pictor Ion Negulici nr. 32, Sector 1, Bucuresti, Romania, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. [J40/3885/2006], Cod Unic de Inregistrare Fiscala [18459449].

Utilizatorul Website-ului (”Utilizatorul”) este obligat sa ia cunostinta si sa accepte Termenele si Conditiile, precum si celelalte politici relevante pentru Website, bifand casuta  „Sunt de acord cu termenele si conditiile de utilizare a Website-ului“. Prin bifarea casutei „Sunt de acord cu termenele si conditiile de utilizare a Website-ului“, va asumati ca ati citit, inteles si agreat sa respectati obligatiile ce va incumba in temeiul termenelor de utilizare ale Website-ului. Daca nu sunteti de acord cu termenele de utilizare a Website-ului, nu accesati si nu utilizati Website-ul.

 

Modificari ulterioare ale Website-ului si ale Termenelor si Conditiilor

Societatea isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza oricand, in mod unilateral aceste Termene si Conditii, dumneavoastra avand obligatia de a reciti aceste Termene si Conditii cu ocazia fiecarei utilizarii a Website-ului.

Utilizarea Website-ului ulterior modificarii Termenelor si Conditiilor reprezinta acceptarea, de catre dumneavoastra, a noilor Termene si Conditii.

Societatea isi rezerva dreptul de a intrerupe unilateral accesul la Website-ului (integral sau partial), in orice moment, cu notificarea imediata a utilizatorilor, prin mesaj afisat pe Website la momentul accesarii.

Societatea nu pot fi tinuta raspunzatoare fata de Utilizator si/sau fata de terte persoane pentru lipsa de functionalitate sau pentru functionarea neconforma a Website-ului.

 

Utilizarea Website-ului

Prin intermediul Website-ului veti putea afla informatii cu privire la Eveniment, incluzand data si locatia in care va avea loc Evenimentul, modalitatea de inregistrare in vederea participarii, subiectele principale asupra carora se vor concentra prezentarile si discutiile din cadrul Evenimentul precum si cu privire la Parteneri si prezentatorii care vor participa la Eveniment.

Inregistrarea la Eveniment se va putea realiza si prin intermediul Website-ului, prin completarea formularului pus la dispozitie in cadrul paginii web https://www.backtobusiness.ro, prin accesarea optiunii ”Rezerva bilet conferinta”. Informatiile privind cuantumul taxei de participare precum si modalitatea de plata si returnare a taxei pot fi consultate in cadrul paginii web redate mai sus.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca Website-ul este dedicat Evenimentului. Pentru informatii generale privind Societatea si/sau alte evenimente organizate de catre Societate, va rugam sa vizitati website-ul dedicat Societatii, accesibil la urmatorul URL link: www.evensys.ro.

 

Continutul dreptului de a utiliza Website-ul

Societatea va ofera o licenta limitata, neexclusiva, revocabila pentru a vedea, distribui, printa sau descarca orice continut, asa cum acesta este definit mai jos, de pe Website-ul Societatii, pentru uzul dumneavoastra personal.

Nu va este acordat dreptul sa licentiati, republicati, distribuiti, copiati, cesionati, sublicentiati, transferati, vindeti, creati opere derivate sau orice alta utilizare non-personala a oricarui Continut al Website-ului Societatii. Prin Continut trebuie sa se inteleaga toate textele, formatarile (inclusiv, dar fara a se limita la selectarea, coordonarea si aranjarea materialelor pe Website-ul Societatii) si imaginile, graficele, animatiile, instrumentele, widget-urile, aplicatiile, reclamele, clipurile video, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele creative, fotografiile, marcile, marcile de serviciu, denumirile comerciale si logo-urile, precum si alte materiale si informatii de pe acest Website.

Nicio parte a Continutului nu poate fi reprodusa in nicio forma sau incorporata in orice sistem electronic sau mecanic de gasire a informatiilor, altfel decat in scopul folosirii personale.

Societatea va acorda o licenta limitata, neexclusiva, revocabila pentru a distribui, printa, descarca si incorpora in cadrul altor website-uri continutul disponibil la pagina web din cadrul Website-ului https://www.backtobusiness.ro constand in bannerele puse la dispozitie in legatura cu Evenimentul, exclusiv in scopul sustinerii si promovarii evenimentului in cadrul altor website-uri, pe durata si in modalitatile strict necesare atingerii acestui scop.

Nu puteti accesa sau utiliza Website-ul Societatii in niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dauna sau afecta Website-ul Societatii sau orice server sau retea care sta la baza Website-ului Societatii, sau de a interfera cu utilizarea si dreptul unei alte persoane de a se bucura de Website.

 

Legaturi catre alte websiteuri

Website-ul poate contine legaturi („Link-uri”) sau trimiteri catre alte website-uri/pagini web pentru utilizarea carora se vor aplica Termene si Conditii de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, Societatea nefiind raspunzatoare si neasumandu-si nicio obligatie pentru continutul respectivelor website-uri si/sau cu privire la orice alte legaturi sau trimiteri din acestea catre alte website-uri sau pagini web.

Includerea acestor Link-uri sau trimiteri pe Website este realizata, de regula, pentru ajutorul sau in interesul utilizatorului, iar in alte cazuri in scop publicitar.

Societatea nu garanteaza/controleaza actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe website-urile unor terti catre care trimit link-urile de pe Website.

Prin continuarea utilizarii Website-ului, utilizatorul intelege si accepta ca acceseaza acele website-uri si/sau foloseste produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc si pe propria raspundere si ca nu poate solicita Societatii despagubiri pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesarii acestor link-uri si folosirii serviciilor puse la dispozitiei pe website-urile catre care Link-urile fac trimitere.

 

Drepturi de proprietate intelectuala

Continutul Website-ului este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuala aplicabile si tot Continutul este detinut de catre Societate sau utilizat de catre Societate sub licenta sau cu permisiune. Aceste materiale nu pot fi copiate, decompilate, dezasamblate, modificate, repostate pe alte website-uri, incadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licentiate, sublicentiate sau transferate in orice forma de catre dumneavoastra.

Marcile, logourile si numele comerciale, atat inregistrate cat si neinregistrate (denumite, in mod colectiv, ”Marcile”) afisate pe Website-ul Societatii sunt Marci apartinand Societatii si tertilor parteneri afiliati ai acesteia. Nimic de pe Website-ul Societatii nu trebuie interpretat ca acordand, in mod implicit sau in alt mod, orice licenta sau drept de utilizare a oricarei Marci afisate pe Website-ul Societatii, fara permisiunea, acordata in scris, a Societatii sau a tertei parti, titulara a Marcii.

Orice utilizare comerciala neautorizata a acestor materiale reprezinta o incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala ale Societatii si va atrage exercitarea de catre Societate a tuturor drepturilor si remediilor legale.

Fara a aduce atingere celor de mai sus, Societatea va acorda dreptul de a utiliza bannerele puse la dispozitie in legatura cu Evenimentul in cadrul paginii web a Website-ului https://www.backtobusiness.ro, in conditiile prevazute la art. 3 de mai sus, pentru scopul promovarii Evenimentului.

 

Declinarea raspunderii

Utilizatorul declara si intelege ca Societatea are dreptul sa opereze orice modificari cu privire la Eveniment, inclusiv, dar fara a se limita la modificarea locatiei, modificarea datei Evenimentului, modificarea persoanelor invitate drept speakeri in cadrul Evenimentului, daca aceste modificari sunt rezultatul unor evenimente exterioare vointei Societatii (ex: incetarea colaborarii cu proprietarul spatiului unde urma sa se organizeze Evenimentul/ cu persoana invitata drept speaker din motive imputabile acestora). In acest caz, Societatea se obliga sa notifice Utilizatorii in cel mai scurt timp cu putinta cu privire la modificarile survenite. In cazul in care Utilizatorul nu este de acord cu modificarile intervenite, acesta are dreptul sa solicite incetarea contractului incheiat cu Societatea cu privire la participarea la Eveniment in interiorul termenului indicat in notificare, cu consecinta restituirii de catre Societate a pretului achitat si pierderii dreptului Utilizatorului de a participa la Eveniment.

Utilizatorul declara si intelege ca Societatea nu va fi raspunzatoare pentru orice functionare necorespunzatoare a sistemului de iluminat, sistemului electric al spatiului unde urmeaza sa se organizeze Evenimentul, sau pentru orice functionare defectuoasa a sistemelor audio/video, precum si a oricaror elemente hardware sau software care nu sunt proprietatea Societatii si care impiedica desfasurarea in conditii optime a Evenimentului. Orice pretentii in legatura cu eventualele prejudicii suferite ca urmare a functionarii defectuase a celor de mai sus se vor indrepta impotriva proprietarilor spatiului inchiriat, repectiv impotriva proprietarilor echipamentelor care au functionat in mod defectuos.

Utilizatorul declara si intelege ca Societatea nu va fi raspunzatoare in niciun fel pentru continutul si/sau modalitatea de transmitere a informatiilor in cadrul Evenimentului de catre participantii la Eveniment in calitate de speakeri, parteneri sau in orice alta calitate. Intreaga raspundere pentru originalitatea, corectitudinea, acuratetea informatiilor transmise apartine prezentatorilor invitati la Eveniment. Orice pretentii, reclamatii sau sesizari formulate de catre Utilizatori in legatura cu continutul si / sau modalitatea de transmitere a informatiilor de catre participantii in cadrul Evenimentului, inclusiv, dar fara limitare la, pretentii, reclamatii sau sesizari privind incalcari ale drepturilor apartinand unor terte persoane, incalcari ale normelor de ordine publica, abateri de la subiectul si tema anuntate ale Evenimentului, se vor indrepta direct impotriva participantului la Eveniment, Societatea neavand nicio responsabilitate in acest sens.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Mai multe informatii despre procesarea datelor cu caracter personal gasiti in Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Politica privind cookie-urile 

Website-ul utilizeaza cookie-uri. Mai multe informatii despre cookies gasiti in Politica de utilizare a cookie-urilor.

 

Legea aplicabila. Litigii

Prezentele Termene si Conditii vor fi interpretate si guvernate de prevederile legii romane.

Orice litigiu avand ca obiect o disputa rezultand din sau aflata in legatura cu aceste Termene si Conditii sau cu utilizarea Website-ului urmeaza a fi solutionata de catre instantele competente din Romania.

 

Prin utilizarea Website-ului va exprimati in mod expres acordul cu privire la urmatoarele prevederi ale acestor Termene si Conditii de utilizare, dupa cum urmeaza: ” Modificari ulterioare ale Website-ului si ale Termenelor si Conditiilor”, ”Utilizarea Website-ului”, ” Continutul dreptului de a utiliza Website-ul”, ” Legaturi catre alte websiteuri”, ”Drepturi de proprietate intelectuala”, ”Declinarea raspunderii”, ”Legea aplicabila. Litigii”.

MADE WITH IN BUCHAREST BY
Supported by
Recommended by
Communities